Persbericht 14-10-2019: Productie aanmaakblokjes in tabletvorm hervat. Gemeente Oisterwijk stemt in met afspraken

Persbericht 14-10-2019: Productie aanmaakblokjes in tabletvorm hervat. Gemeente Oisterwijk stemt in met afspraken

Met goedvinden van de gemeente Oisterwijk hervat Fire-Up dinsdag 15 oktober de productie van
aanmaakblokjes in tabletvorm. Fire-Up heeft aangetoond dat de producten van het bedrijf noch
brandgevaarlijk (ADR) noch schadelijk voor het milieu zijn. Bovendien heeft het bedrijf de nodige
extra veiligheidsmaatregelen genomen, waardoor het risico op het ontstaan van broei in de
opgeslagen tabletten als uitgesloten mag worden beschouwd.

Van de recente brandincidenten (tussen 20 en 25 september) bij Fire-Up is broei in een pallet met
opgeslagen tabletten aanmaakbokjes steeds de oorzaak geweest. Normaal koelen de blokjes na
productie af van circa 45 graden naar de omgevingstemperatuur. Maar in dit geval bleek de
kerntemperatuur van de betreffende pallet op te lopen. Fire-Up produceert zijn milieuvriendelijke
aanmaakblokjes van zachtboard dat wordt geïmpregneerd met plantaardige olie. Na de productie
worden de tabletten gestapeld op pallets, waarna ze binnen 48 uur afkoelen. Daarna worden ze
verpakt en gereed gemaakt voor verzending. Dit procedé wordt al jaren toegepast zonder dat zich
problemen hebben voorgedaan. Het ernstige vermoeden bestaat dat een andere samenstelling van
de grondstoffen, waaronder de plantaardige olie waarmee de aanmaakblokjes in kwestie zijn
geproduceerd, de broei heeft veroorzaakt.

Veiligheidsmaatregelen
Na het laatste brandincident op 25 september heeft Fire-Up de productie van de aanmaakblokjes in
tabletvorm stilgelegd en zijn de opgeslagen blokjes die waren geïmpregneerd met de vermoedelijk
verkeerd samengestelde plantaardige olie afgevoerd en vernietigd. De overige pallets, geproduceerd
met andere grondstoffen en van eerdere datum, zijn opgeslagen in stalen containers, die Fire-Up al
snel na 25 september op het buitenterrein heeft laten plaatsen. Inmiddels staan er zes van deze
containers, die als opslagruimte dienen totdat Fire-Up over een nieuw magazijn beschikt. Het
plaatsen van de containers behoort tot een reeks van veiligheidsmaatregelen die Fire-Up heeft
genomen. De belangrijkste maatregel betreft een verbeterde wijze van opslaan van de tabletten op
pallets. Tussen de verticaal gestapelde tabletten is nu zoveel ruimte dat ieder tablet zijn warmte
direct afstaat aan de omgevingslucht. Hierdoor wordt het risico van broei voorkomen en wordt het
proces van afkoelen zelfs versneld. Deze maatregel is op zichzelf al voldoende om verdere incidenten
te voorkomen.

Beeld rechts: de belangrijkste maatregel. De tabletten worden met tussenruimte op de pallets gestapeld.

Niettemin heeft Fire-Up in overleg met de brandweer nog een aantal extra
maatregelen getroffen. Alle opslagcontainers zijn voorzien van 2 thermische detectoren. Die meten
of en wanneer er in een container een temperatuur van meer dan 58 graden ontstaat. Bovendien
meten ze of de temperatuur binnen een bepaalde tijd te snel oploopt. De 12 detectoren staan
rechtstreeks in verbinding met het brandalarmsysteem van Fire-Up. Verder is de container, waarin
de tabletten na productie als eerste worden opgeslagen, voorzien van mechanische ventilatie
waardoor de koeltijd van de tabletten wordt verkort van 48 naar maximaal 24 uur. De containers zijn
alleen geopend, wanneer Fire-Up in bedrijf is. Op andere tijden zijn ze, vrijwel luchtdicht, afgesloten.

Niet brandgevaarlijk en onschadelijk
Fire-Up heeft in de afgelopen periode op verzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
ook aangetoond dat de producten van het bedrijf niet brandgevaarlijk zijn en niet schadelijk voor het
milieu zijn. Een internationale brandtest heeft uitgewezen dat de producten niet onder de categorie
brandgevaarlijk/ADR vallen. Bovendien vormen de aanmaakblokjes geen gevaar voor het milieu.
Omdat ze geheel bestaan uit plantaardige grondstoffen, zijn er bij de recente brandincidenten geen
chemische stoffen vrijgekomen.

De gemeente Oisterwijk oordeelt dat Fire-Up voldoende afspraken heeft gemaakt en maatregelen
heeft getroffen om de productie van de aanmaakblokjes in tabletvorm te kunnen hervatten. Dat
gebeurt met ingang van dinsdag 15 oktober. De productie van losse aanmaakblokjes was de
afgelopen weken gewoon doorgegaan. Directeur/eigenaar Kees van Opstal van Fire-Up is blij met het
besluit van de gemeente: “We hebben overtuigend laten zien dat we behalve een milieuvriendelijk
ook een veilig product maken. Uiteraard blijf ik de brandincidenten betreuren en heb ik nog steeds
begrip voor de zorgen van bedrijven en bewoners in de directe omgeving. Maar ik hoop dat we met
de informatie die we nu op tafel hebben gelegd en de verbetermaatregelen die we hebben
genomen, ook iets van die bezorgdheid kunnen wegnemen. We blijven streven naar maximale
veiligheid. Bovendien mag iedereen volledige transparantie van ons bedrijf verwachten. Dat mag
blijken uit de open manier en constructieve houding waarmee we de afgelopen weken het gesprek
met de instanties zijn aangegaan.”

Onderzoek
Inmiddels is het onderzoek naar de oorzaak van de recente brandincidenten in volle gang. Kees van
Opstal daarover: “We hebben nooit dit soort problemen gekend en hebben altijd op dezelfde manier
geproduceerd. Dus moet de oorzaak wel in de grondstoffen zitten. Het meest waarschijnlijk is de
samenstelling van de plantaardige olie. Meteen na de branden hebben we met een aantal experts op
het gebied van oliën en broei en de leverancier van de plantaardige olie overleg gehad. Fire-Up laat
door twee afzonderlijke en van elkaar onafhankelijke inspecteurs onderzoek doen. We beschikken
over monsters van de olie die is gebruikt voor de productie van de bewuste tabletten
aanmaakblokjes. Ook de magazijnbrand van 28 juli betrekken we bij het onderzoek. We beschikken
ook over de monsters van de plantaardige olie uit die productieperiode en zelfs van eerdere
periodes. Ik hoop zo spoedig mogelijk de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.”

 

Download het persbericht hier.