DIN 1860-3:2003 Normering

Het Deutsches Institut für Normung (afgekort DIN) is de Duitse nationale normeringsinstantie, gezeteld in Berlijn.

Het Deutsches Institut für Normung vaardigt in Duitsland geldige normen uit, al dan niet gebaseerd op Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)- en/of Europese Norm (EN)-normen.

De DIN 1860-3:2003 is specifiek voor apparaten, vaste brandstoffen en firelighters voor barbecues. Deel 3 is voor firelighters voor het aansteken van vaste brandstoffen voor barbecues.

din-gepruft-70x70